Social Media Strategie opstellen

Een social media strategie beschrijft hoe en waarom je social media gaat inzetten. Daarbij formuleer je doelen om je ROI (Return On Investment) te kunnen meten. Het is een afgeleide van de marketing- en of communicatiestrategie, die al aanwezig is. Het heeft puur betrekking op al je online activiteiten.

Door een Social Media strategie op te stellen word je gedwongen over zaken na te denken. Net als bij het opstellen van een bedrijfsplan. Wat wil ik bereiken? Binnen welke tijd? Tegen welke kosten? Dit zijn belangrijke vragen die een goed antwoord verdienen. Social Media is geen wondermiddel en er zijn verschillende kanalen en platformen voor het bereiken van uw doelen

1. Voorbereiding / Analyse / Assessment

1.1 Begin met luisteren

Voordat je kan bepalen welke online activiteiten je wil uitoefenen, is het interessant om al eens te gaan “luisteren” naar wat er momenteel online over je merk of bedrijf wordt gezegd. Zo kan je mogelijke ambassadeurs al vrij snel oppikken en kan je al vragen of problemen tegenkomen waar je meteen een oplossing voor kan gaan zoeken. Onderzoek en analyseer dit, zodat je voorbereid aan de slag kan gaan. Tools die je hierbij kunnen helpen zijn o.a. socialmention.com, search.twitter.com en Google Alerts. Maar ook interviews met potentiële en bestaande klanten zou hierbij kunnen helpen.

1.2 Bepaal je doelstellingen

Wat wil je precies bereiken met social media? Een aantal voorbeelden:

 • Luisteren en leren
 • Relaties met je doelgroep opbouwen en onderhouden
 • Medewerkers betrekken en stimuleren
 • Nieuwe werknemers vinden
 • Je reputatie verbeteren
 • Naamsbekendheid vergroten
 • Contentontwikkeling en sensibilisering
 • Bezoekerscijfers en zoekrankings opdrijven
 • Conversies genereren

Herformuleer deze doelstelling op een “SMART” manier – specifiek, meetbaar , acceptabel, realistisch, en tijdsgebonden.

Beschrijf hoe deze social media doelstelling het communicatieplan van je organisatie ondersteunt of ermee verbonden is.

1.3 Begrijp je doelgroep

 • Wie moet je bereiken met je social media inspanningen om dit doel te bereiken? Waarom deze doelgroep?
 • Wat weten of geloven zij met betrekking tot jouw organisatie?
 • Welke kernboodschappen wil je overbrengen?
 • Welke sociale media gebruikt je doelgroep momenteel? Waar gaan hun online conversaties over in relatie tot jouw thema’s, projecten, concurrenten?
 • Welke aanvullende gegevens heb je nog nodig om je een beeld te vormen over het online gedrag van je doelgroep en hun begrip/perceptie over je organisatie en thema? 

1.4 De juiste kanalen kiezen

 • Waar kan je je doelgroep het best bereiken?
 • Waar kan je je boodschap het best overbrengen?
 • Waar is de concurrentie aanwezig? (Doe zeker eerst een concurrentie-analyse!)

2. Contentstrategie

 • Welke boodschap wil je overbrengen?
 • Hoe vaak wil je iets posten?
 • Stel een contentplan / contentkalender op!
 • Content Flow = ICP-model:
  • Inspiratie: aanleveren van content door verantwoordelijken doorheen de organisatie  
  • Copywriting: filteren van interessante topics en copywriting naar hapklare posts
  • Publicatie: publiceren van content op vastgelegde momenten
 • Support / Reactieflow:
  • Als je een vraag krijgt, wat antwoord je?
  • Deelbaar met andere departementen.
  • Rekening houden met afgesproken Tone of Voice.

3. Setup / Implementatie / Rollout

 • Wie zal de sociale mediastrategie van je organisatie implementeren?
 • Kan je, eens de leercurve achter de rug is, voldoende tijd hiervoor vrijmaken?
 • Heb je expertise van buitenuit nodig?
 • Van wie ben je afhankelijk voor het up to date houden van content?
 • Hoe ondersteunt je social media activiteit andere componenten van je internetstrategie?
 • Hoe kan je je “offline” activiteiten versterken/verbinden?

4. Cultuurverandering

 • Eens je je strategie hebt uitgestippeld, hoe laat je ze ingang vinden in je organisatie?
 • Welke angsten en weerstanden stel je vast? Hoe ga je ermee om?
 • Welke mate van verandering kan jouw organisatie aan? 
 • Moet er een Social Media Policy opgemaakt worden?

5. Tools & tactieken

 • Welke tactieken en tools ondersteunen je objectieven het beste?
 • Welke tactieken en tools zijn het meest geschikt voor je doelgroep?  
 • Voor welke tactieken en tools heb je de nodige expertise in huis?

Ontdek hier een aantal voorbeelden.

6. Meten is weten

 • Wat is je oorspronkelijk, meetbaar objectief (bv. aantal petities getekend)?
 • Welke harde data ga je gebruiken om je activiteiten te monitoren? Hoe vaak ga je meten? Heb je daar efficiënte systemen voor (zoals Google Analytics)?
 • Hoe zal je uit de harde data kwalitatieve inzichten afleiden? Welke vragen ga je je daartoe stellen? Wie zal in dit proces participeren?

7. Evalueren

 • Wat hebben we tot nu toe geleerd? Hoe gaan we dit rapporteren?
 • Wat kan beter? Wat kunnen we optimaliseren?

Nog een paar handige links